Giám Sát Thi Công

Tốt nghiệp: Bách Khoa, SPKT…
Kinh nghiệm: 3 năm trở lên.

Trưởng Phòng Thiết Kế

Tốt nghiệp: Kiến Trúc, Văn Lang…
Kinh nghiệm: 3 năm trở lên.

Trưởng Phòng Marketing

Tốt nghiệp: Kinh Tế, Marketing…
Kinh nghiệm: 3 năm trở lên.

Kỹ Sư Phần Mềm

Tốt nghiệp: ĐH.CNTT, Tự Nhiên, Bách Khoa…
Kinh nghiệm: 1 năm trở lên.

Graphic Designer

Tốt nghiệp: Mỹ Thuật, Kiến Trúc…
Kinh nghiệm: 1 năm trở lên.

Nhân Sự

Tốt nghiệp: Kinh Tế, Ngoại Thương…
Kinh nghiệm: 1 năm trở lên.

0981.36.5050