Xây Dựng Dân Dụng

Công trình nhà phố, khách sạn, chung cư…

Xây Dựng Công Nghiệp

Công trình công nghiệp như Nhà xưởng, Kho bãi,…

Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng

Công trình cơ sở hạ tầng sân bay, cầu đường, bến cảng,…

Xây Dựng Công Trình Công Cộng

Công trình công cộng như bệnh viện, các cơ sở giáo dục…

0981.36.5050